ACCEPTED PAPERS

ECSAC - Home Page > ACCEPTED PAPERS

ACCEPTED AND INVITED PAPERS/EXHIBITIONS/PERFORMANCES

INVITED PAPERS

 1. Reflection of Biomimicry to Spatial Design – Latif Gürkan Kaya, Cengiz Yücedağ, Hüseyin Samet Aşıkkutlu
 2. İkili İlaç Karışımlarının Spektrofotometrik Yöntemlerle İncelenmesi ve Elde Edilen Verilerin İstatistik Olarak Tayini – Güzide Pekcan Ertokuş
 3. Tarımda Robotik Uygulamalar – Ali Musa Bozdoğan, Nigar Yarpuz Bozdoğan, Mustafa Mahir Doğu
 4. Analysing of the Figurative Perception as a Form and Content in Fine Arts From Prehistoric Age to Present – İhsan Doğrusöz
 5. Deprem Parklarının Tasarım İlkeleri Üzerine Bir Araştırma – Ömer Lütfü Çorbacı, Yasin Dönmez, Murat Özyavuz, Türker Oğuztürk
 6. Tarımsal Üretimde Doğal Afet Zararının İnsansız Hava Aracı ile Belirlenmesi – Nigar Yarpuz Bozdoğan, Ali Musa Bozdoğan, Yunus Karakaya, Hasan Bozkurt, Pınar Döner

ACCEPTED PAPERS

 1. Yüksek Hızda Veri Aktarımı Algoritmaları ile Geliştirilen Online Sanal Gerçeklik Uygulaması – Yalçın Taş, Haluk Küçük
 2. Does the Discipline of Ballet Give Its Serious Students Tranferability Into High Academic Achievement? – Jonnie Lynn Jacobs-Percer
 3. Variations and Causes of Informal Employment – Özgür Sarı
 4. İkili İlaç Karışımlarının Spektrofotometrik Yöntemlerle İncelenmesi ve Elde Edilen Verilerin İstatistik Olarak Tayini – Güzide Pekcan Ertokuş
 5. Study The Molarity Influence on the physics properties of thin film titanium oxide (TiO2) Prepared by (Sol_Gel) –  Rafea A. Munef
 6. Effect of Etching Solution on Nuclear Track Detector CR-39 – Ahmed Abd Ibrahim, Wathab HazimYousif
 7. Investigations regarding smelting of diverse fractions of WEEE and subsequent hydrometallurgical treatment – Christoph Sorger
 8. A Cognitive Analysis of Verbs of Perception in Azerbaijani Turkish – Mostafa Shahiditabar, Mahla Arianpoor, Mehdi Fatemi, Mohammad Amin Mozaheb
 9. İlaç Numunesindeki Asetilsalisilik Asit, Parasetamol ve Kafeinin Kemometrik Metotlarla Tayini – Güzide Pekcan Ertokuş and Reciye Kurşunlu
 10. Donepezil, Rivastigmene Türü Alzeimer İlaçlarının Çoklu Lineer Regresyonla Tayini – Güzide Pekcan Ertokuş and Ayşe Merve Akkaya
 11. Parkinson İlaçlarının Çoklu Lineer Regresyonla Tayini – Güzide Pekcan Ertokuş and Ziya Mermertaş
 12. İlaç Karışımlarında Moksifloksasin ve Metronidazol Aktif Maddelerinin Çoklu Lineer Regresyonla Tayini – Güzide Pekcan Ertokuş and Ayşe Merve Akkaya
 13. Audio Controlled Home Automation Design – Kubilay Taşdelen, Ahmet Ali Süzen, Mustafa İnce, Abdullah Yılmaz
 14. Emergency Intervention System in Traffic Accidents: Rescue Call – Kubilay Taşdelen, Ahmet Ali Süzen, Eren Sallakcı, Ensar Efendi Celepci
 15. Levodopa-Karbidopa İlaç Etken Maddelerinin Kemometrik Yöntemler İle Tayini – Güzide Pekcan Ertokuş and Ziya Mermertaş
 16. An Analysis of Verbs of Perception in Shahria’s Turkish Poetry from a Cognitive Linguistic Perspective – Milad Sayyadi
 17. Study and Characterization of the Phosphate Layer of the kef-Essnoun Deposit Case of “D-O” by Using the DRX – Bouzenzana Abdellali
 18. Genetiğin Hayatımızdaki Yeri – Arzu Koçak
 19. Opera and Mythology in Neoclassical Era: Igor Stravinsky- Oedipus Rex – Alper Şakalar and Seher Atmaca
 20. Makine Öğrenmesi Yöntemleri Kullanılarak Orta Gelirli Ülkelerin Borsa Endeksleri ile Bist100 Endeksinin Tahmin Edilmesi – Serhat Kılıçarslan, Kemal Adem, Onur Cömert
 21. Parçacık Sürü ve Ateş Böceği Optimizasyon Algoritmalarıyla Boyutu Azaltılmış Prostat Kanseri Verilerinin Destek Vektör Makinesi ile Sınıflandırılması – Serhat Kılıçarslan, Kemal Adem, Onur Cömert
 22. The Effects of Different Training Algorithms on the Classification of Medical Databases Using Artificial Neural Networks – Ömer Deperlioğlu
 23. Sürdürülebilir Kampüslerde Su Korunumu: KTÜ Kampüs Örneği – Elif Bayramoğlu, Umut Büyükkurt, Banu Çiçek Kurdoğlu
 24. Yüksek Fırın Cüruflu Geopolimer Harçların Dayanım Özellikleri – Şinasi Bingöl, Cahit Bilim, Cengiz Duran Atış, Serhan İlkentapar, Uğur Durak, Okan Karahan
 25. Yüksek Fırın Cüruflu Geopolimer Harçlara Sıcak Kür Uygulanması – Şinasi Bingöl, Cahit Bilim, Cengiz Duran Atış, Serhan İlkentapar, Uğur Durak, Okan Karahan
 26. The Non-İsothermal Kinetics of Hydroxyapatite Formation in Kaolin – Natural Phosphate Mixtures – Fateh Chouia, Houcine Belhouchet, Toufik Sahraoui
 27. Güncel Sanatı (Kavramsal) Anlamaya Çalışmak – Şükran Bulut
 28. Parkların Engelsiz Tasarım Özelliklerinin Araştırılması: Safranbolu Kenti – Suat Çabuk, Atilla Atik, Yasin Dönmez
 29. Aktif Yeşil Alanların Su Varlıkları Yönünden Değerlendirilmesi: Safranbolu Örneği – Yasin Dönmez, Suat Çabuk, Atilla Atik
 30. Safranbolu Kent Örneğinde Parkların Niteliklerine Göre Değerlendirilmesi – Atilla Atik, Yasin Dönmez, Suat Çabuk
 31. Development a spectrophotometric method for some metals (Fe3+, Al3+ and Cu2+) in natural waters by PCR method – A. Hakan Aktaş
 32. Spectrometric Multi Component Determination of Vanillin and Maltol in Foods by PCR-PLSR Chemometric Methods – A. Hakan Aktaş
 33. Simultaneous Determination of Codeine and Acetaminophen in Pharmaceutical Products by ICA-ANN Chemometric Methods – A. Hakan Aktaş
 34. Spectrophotometric analysis of hydrochlorothiazide and irbesartan in tablets by partial least squares calibration approach – A. Hakan Aktaş
 35. Removal Performances of N-nitrosodimethylamine and Musk Tonalide with Photooxidation in a Raw Hospital Wastewater Using Different Nanoparticles – Gökçe Güney, Delia Teresa Sponza
 36. Application of ultrasound and membrane processes for the removal of some fluoro micropollutants from raw hospital wastewater – Gökçe Güney, Delia Teresa Sponza
 37. Microstructural Studies of Materials M1 and M2 by X-Ray Diffraction – Abdelghani, Lakel, F. Chouia
 38. Öğrenci Bağlılığının Üniversite Kampüslerine İlişkin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması – Emrullah Yiğit, Selim Günüç, Hüseyin Artun
 39. Üniversitelerdeki Öğrenci Bağlılığı ile Kampüs İkliminin Karşılaştırılması – Emrullah Yiğit, Selim Günüç, Hüseyin Artun
 40. Fabrication of pillar[5]arene-quinoline Nanothin films for detection of volatile organic compounds with host-guest principle – Yaser Acikbas, Ahmed Nuri Kursunlu, Mustafa Ozmen, Matem Erdogan, Rifat Capan
 41. Synthesis of Tetraoxocalix[2]arene[2]triazine Phenylethylamine Derivatives and Their Use as Chiral Catalyst – Hayriye Nevin Genç
 42. Tetraoxocalix[2]arene[2]triazine-Based Organocatalyst with S-Phenylethylamine for Enantioselective Aldol reaction – Hayriye Nevin Genç, Ümmü Vural, Abdulkadir Sırıt
 43. Lüks ve Tüketim Olgusunun Hedonizm İle İlişkisi ve Toplumsal Etkileri – Atakan Baş
 44. Spectrophotometric Determination of Ascorbic Acid in Aqueous Solution – Adem Asan, Bahar Tan
 45. Gas Sensing Applications of Calix[4]arene Nanothin Film by Using Quartz Crystal Microbalance Technique – Yaser Acikbas, Selahattin Bozkurt, Rifat Capan, Matem Erdogan, Erkan Halay, Abdülkadir Sirit
 46. Alçı Dozajlama Otomasyonunun Scada İle Denetim – Okan Bingöl, Onur Mahmut Pişirir, Ömer Aydoğan, Serdar Paçacı, Remzi Dumlupınar, Agah Laç
 47. İnsansız Otomatik Katlı Otopark Sistemi – Okan Bingöl, Onur Mahmut Pişirir, Ömer Aydoğan, Serdar Paçacı, Aygün İşler, Alican Özçelik
 48. Akıllı Cihaz Tabanlı Elektrik Tüketim Takip Sistemi – Okan Bingöl, Ömer Aydoğan, Burçin Özkaya, Onur Mahmut Pişirir, Muhammed Mustafa Köysürenbars
 49. Android Tabanlı Cihazlar İçin Elektriksel Büyüklükleri Ölçme ve Görüntüleme Sistemi – Okan Bingöl, Ömer Aydoğan, Onur Mahmut Pişirir, Burçin Özkaya, Gökhan Gürsoy, Ramazan Öztürk
 50. Otomotiv Parçalarında Kullanılan Etilen Akrilik Elastomer ve Akronitril Bütadien Kauçuğun Metale Yapışma Mukavemetinin Belirlenmesi – Kadir Gündoğan, Mustafa Gitmiş
 51. ASTM 1020 Çelik ve GGG-60 Döküm Malzemelerin Sıkı Geçme Bağlantılarında Malzeme Etkisinin Deneysel ve Sonlu Elemanlar Metodu ile İncelenmesi – Kadir Gündoğan, Mustafa Gitmiş
 52. Sanat Olarak Moda Ve Moda Müzeleri – Sümeyra Merve İlbak Tahmaz
 53. Design Size of Today Intelligent Telephones – Ahmet Uzuner, Emel Uzuner
 54. Synchronous fluorescence spectroscopy combined with chemometrics for authenticity and adulteration of cold-pressed black cumin (Nigella sativa L.) seed oils – Fatma Nur Arslan, S. Nihan Karuk Elmas, Gonul Akın, İbrahim Yılmaz, Adnan Kenar
 55. Determination of cis-, trans-, saturated, monounsaturated, and polyunsaturated fatty acids in cold-pressed seed oils by capillary GLC-FID method – Fatma Nur Arslan, Gonul Akin, Atike Serin, S. Nihan Karuk Elmas, Ismail Tarhan, Ibrahim Yilmaz
 56. Design History of Children Bedroom Furnitures: A Study of Cribs and Cradles in Terms of Movements and Design Categories – Ayça Büyükçınar
 57. Guesthouses and inns in Spanish Southeast. The importance of an architectural typology linked to the roads – Rosario Baños Oliver, Francisco Segado Vázquez
 58. Evaluation of the Works of Landscape Architect Roberto Burle Marx under the Context of 20th Century Art Movement – Eylem Akgül Yalçın, Pınar Ayrancı, Bahar Akbulak
 59. Effect on Different Reinforcing Materials on Waste PET Nanocomposites – Kadir Gundogan, Dilan Koksal
 60. Application of Risk Management Approach for New Product Development in Concurrent Engineering Environment – Sibel Uysal, Hasan Selim
 61. Species belonging to the Lamiaceae L. family from Gaziantep Flora – Yusuf Zeynalov
 62. Kültürel Değerleri Anlatan Çocuk Şarkıları Üzerine Bir Takım Değerlendirmeler – Mustafa Hilmi Bulut
 63. Orman Halk İlişkilerinin Düzenlenmesinde Karma Ormancılık Sistemlerinin Yeri ve Önemi (İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Kozak Yöresi Örneği) – Ufuk Coşgun
 64. Orman İçi Köylerin Kalkındırılmasının Önemi (Batı Karadeniz Bölgesi Örneği) – Ufuk Coşgun
 65. Eastern Region Socio-Economic Development Cluster Analysis of Provincial Level According to the Classification –  Muhammed Burak Görentaş, Faruk Ayata, H. Eray Çelik
 66. Hakkâri Bölgesi Akarsularından Elde Edilecek Elektrik Enerjisinin Ülke Ekonomisine Sağlayacağı Katkı İle Bölgenin Yaşam Koşullarının Kolaylaştırılmasının Analizi – Erşan Ömer Yüzer, Adnan Yoldaş, Emre Tanşu
 67. Feasibility Analysis of Micro Hydroelectric Power Plants for Hakkari Region – Erşan Ömer Yüzer, Ali Erduman, Ali Durusu
 68. Bir FPGA Kırmığı Kullanılarak Step Motor Kontrol Tasarımı – Emre Tanşu, Erşan Ömer Yüzer, Remzi Tuntaş
 69. Osmanlı Aydınları’nın Türk Müziği Hakkındaki Düşünceleri – İdris Çakıroğlu
 70. Hamdani ve Karakaş Koyunlarında Kırkım Sonu Canlı Ağırlık, Yapağı Verimi ve Kalitesi – Erdal Bingöl, Mehmet Bingol, Ayhan Güler, Ferhat Demir
 71. Tarihi Kentsel Sit Alanlarının Kentsel Gelişmeden Olumsuz Efkilenmesi ve Korunmuş Bölgeler Yaratılmasında Yöntem Araştırması – Yaşar Bahri Ergen, Mustafa Ergen
 72. Study by diffraction of RX and SEM of the evolution of Zn-Ni layers electrodeposed on substrate of a low alloy steel – Fateh Chouia, Abdelouahad Chala, Toufik Sahraoui, Said Derbane
 73. Formulation of a New Plate Bending Finite Element Based on the Strain Approach – Derbane Said, Hamadi Djamal
 74. A Research on Landscape Perception in Turkish Painting Art Effected By Modernism Between 1950 – 2000 – Osman Zeybek
 75. Examination of Kitsch Phenomenon in Urban Landscape – Osman Zeybek
 76. Novel Enantioselective Fluorescent Chemosensors for Racemic Carboxylic Acids Based on 1,3,5-Triazine – Erkan Halay, Selahattın Bozkurt, Yaser Açıkbaş
 77. Fabrication and Characterization of Calix[4]arene Langmuir–Blodgett Thin Film for Chemical Sensor Applications – Yaser Açıkbaş, Selahattın Bozkurt, Erkan Halay, Rıfat Çapan, Matem Erdoğan, Abdulkadır Sırıt
 78. Yüksek Dozda Gentamisin Uygulanan Ratlarda Buğday Çiminin Bazı Lipit Parametreleri Üzerine Etkisi – Semih Yaşar, Leyla Mis
 79. Growth Dynamics of Some Species and Varieties of Iris L. Genus in Absheron Conditions – Tunzale Abasova
 80. Ahmet Lütfü Taşçı ve Dr. Ümit Mutlu’nun Kanun Metodlarının Karşılaştırmalı Analizi – Mehmet Zeki Giray, Emre Akgün, Abdullah Kadir Özaydın
 81. Tanburi Sadun Aksüt ve Tanburi Emin Akan’ın Tanbur Metodlarının Karşılaştırmalı Analizi – Emre Akgün, Abdullah Kadir Özaydın, Mehmet Zeki Giray
 82. Tanburi Necdet Yaşarın Nihavend Makamındaki Taksimlerinin Makamsal Açıdan İncelenmesi – Abdullah Kadir Özaydın, Mehmet Zeki Giray, Emre Akgün
 83. Removal of Hexavalent Chromium from Water Using Biochar Derived from “Estrobilo Masculino – Şerife Parlayıcı, Erol Pehlivan
 84. The Problems of Migrants and Some Suggestions in Hakkari Province of Eastern Anatolia – Turgut Aygün, Erdal Bingöl, Mehmet Bingöl, Ferhat Demir
 85. Information Security and Armitage Software –  Faruk Ayata, H. Eray Çelik, Abubekir Seyyarer, Taner Uçkan, Cengiz Hark
 86. E-Learning Expectations, Readiness and Satisfaction Levels for Pedagogical Proficiency Students – Faruk Ayata, Emre Biçek, Fatih Uludağ, M. Burak Görentaş 
 87. Synthesis and Spectroscopic Characterization of 13 New Heterocyclic Disazo Dyes Containing Pyrazole and Barbituric Acid – Aykut Demirçalı
 88. Evrensel Tasarım Yaklaşımı ile Erişilebilirliğin Ölçülmesi: Bornova Büyük Park Örneği – Gülşah Adigüzel, Esra Çetinkaya
 89. Sucker Rod Pump Testing Facility – Clemens Langbauer, Günther Kaserer
 90. Reading the Changes of an Urban Park: Breaking Points of Konya Culture Park (Kültürpark) Area – Feyza Pehlivan
 91. Obez Olgularda Serumda Resistin ve Oksidatif Stres İlişkisi – Ramila Hajiyeva, Türkan Yiğitbaşi, Nesrin Emekli
 92. Feyhoa bitkisi ve Diasporus L. meyvelerinden elde edilen ekstraktlar temelinde oluşturulan kompozisyon preparatla genomun korunması – M.B. Hüseynov, Murad A. Shahverdiyev
 93. How childhood changed architecture: spaces for play in modern dwellings – Rita Monteiro Vieira
 94. Solunumun Ses Eğitimindeki Önemi – Çiğdem Aladağ
 95. Çağımızın Ahlak Bunalımına Çözüm Yolu Olarak Değerler Eğitimi – Nurten Kiriş Yılmaz
 96. İnsan Hakları Eğitimi – Nurten Kiriş Yılmaz
 97. Mekan-Kimlik İlişkisi Bağlamında Kahve Dükkanlarına Bakış – İrem Oğuzcan Çetin
 98. Shifting From Job-Shop To Cellular Manufacturing In A Factory With High Production Flexibility: A Simulation Model – Banu Soylu, Koray Kılınç
 99. A new formulation for the uncapacitated p-hub center problem – Banu Soylu, Enver Ergün
 100. The validation of MCDA model on dynamic capabilities for improving NPD performance – Mohammed Darvizeh
 101. Optical Form Determination and Scoring With Android – Mevlüt İnan, Emre Biçek, Taner Uçkan, Faruk Ayata, Abubekir Seyyarer, Erol Kına
 102. Blockchanin Teknolojisi ile Güvenli Elektronik Sağlık Sistemi – Mehmet Murat
 103. Estimation of Food Allergies Through The Eia Test – Ledia Vasjari, Mirela Lika (Çekani)
 104. New Approximate Solutions for the Nonlinear Klein-Gordon Equation – M. Fatih Karahan
 105. Bilgisayar Destekli Küresel Dişli Tasarımı ve İmalatı – Ferhat Yıldırım, Hakan Mumcu
 106. Hakkâri’de Urartu İzleri – Ömer Tanyürek
 107. Farklı Puzolanik Katkıların Yeni Nesil Kompozit Formdaki Horosan Harçlarının Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi – Şevket Onur Kalkan, Lütfullah Gündüz
 108. Müzik Endüstrisinde Loop Kullanımı – Hasan Arapgirlioğlu, Bekir Tanyeri
 109. Influence of the Stratification period on seed germination of Sorbus L. species of genus – Günay Guliyeva, Aysel Kurbanova
 110. Screening of Turkish sesame (Sesamum indicum L.) landraces for whitefly and lodging resistance – Cemal Kurt
 111. Analysis of Fatty Acid Composition of Some Turkish Sesame Accessions – Cemal Kurt, Halis Arıoğlu
 112. Edible Macrofungi determined in Çamburnu Region (Trabzon/Turkey) – Ali Keleş, İsmail Acar, Yılmaz Oruç
 113. New Record of Macrolepiota Genus for Turkish Mycobiota – İsmail Acar, Yusuf Uzun, Ali Keleş, Ayten Dizkırıcı
 114. Eco-efficiency: Concept and Indicators – Bengü Güngör, Burcu Felekoğlu
 115. Yapı Denetimi Firması Seçiminin Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHP) İle Gerçekleştirilmesi – Latif Onur Uğur, Merve Akdemir
 116. TOPSİS Yaklaşımı İle Sakarya İlinde İnşa Edilecek Bir Toplu Konut Projesi İçin Yapı Denetimi Kuruluşu Seçimi – Latif Onur Uğur, Merve Akdemir
 117. Yapısal Restorasyon Harçlarında Kıtık Boyutlarının Harcın Teknik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi – Lütfullah Gündüz, Şevket Onur Kalkan
 118. The Effect of Different Field Use on the Bioclimatic Comfort: Case of Bingöl – Ahmet Caf, Ahmet Koç, Canan Koç
 119. Fransız Devrimi ve Erken Dönem İngiliz Romantik Şiiri – Nurten Birlik
 120. Flow Shop Scheduling with Weighted Superposition Attraction Algorithm – Adil Baykasoğlu, Mümin Emre Şenol
 121. A Constraint Programming Model for Job Shop Scheduling Problems – Mümin Emre Şenol, Adil Baykasoğlu, Nurhan Dudaklı
 122. Bina Tipi Yapılarda Kullanılan Sismik Taban İzolasyon Sistemlerinin İncelenmesi – Tolga Arslan, Ertuğrul Türker Uzun, Mutlu Seçer
 123. Atık Ahşap Tozlarının Polimer Kompozitlerde Takviye Malzemesi Olarak Kullanılması – Ferhat Yıldırım
 124. Determination of Problems of Learning Management Systems Usage Via Natural Language Processing Techniques – H. Eray Çelik, Fatih Uludağ        , Faruk Ayata, Serbest Ziyanak
 125. Kentsel Dönüşüm Çalışmaları ve Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme – Ertuğrul Türker Uzun, Tolga Arslan
 126. Kentsel Floristik Çeşitliliğin Belirlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım; Düzce Kenti Örneği – Tuba Gül Doğan, Engin Eroğlu
 127. Düzce İli Koruma Öncelikli Bitki Toplulukları ve Türlerinin Peyzaj Mimarlığında Değerlendirilebilme Potansiyeli – Tuba Gül Doğan, S. Kaya, N. Başaran, Engin Eroğlu
 128. Bio-Climatic Comfort Analysis in Igdır City Center – Ahmet Koç, Ahmet Caf
 129. Erzurum Yöresi Müzik Kültüründe Geleneksel Klarnet İcracılığının Yeri ve Önemi – Mehmet Can Pelikoğlu, Emre Kuzulugil
 130. Perceptions of Self-Organization of Instrument Students – Ersin Turhal, Dolunay Akgül Barış
 131. Motif Tabanlı Biyolojik Sinir Ağlarının Kısa ve Uzun Dönem Bellek Davranışının İncelenmesi – Ahmet Turan, Temel Kayıkçıoğlu
 132. Development of Virtual Educational Environments Using Game Engines by Students and Teachers – Levent Çoruh
 133. Tarihi Kırsal Yerleşimlerde Yeni Yapılaşma Üzerine Bir Değerlendirme: Kozbeyli, Foça – İlker Güçü, Burcu Taşçı
 134. Synthesis and Solvatochromic Properties of Some Novel Para-Substituted Hetarylazo Disperse Dyes Containing Pyrazole Ring – Gülnihal Erten, Aykut Demirçalı, Fikret Karcı
 135. Determining WRKY Transcription Factors Related to Salinity Stress Response in Wheat (Triticum aestivum L.) – Emre Yörük
 136. An Investigation of Litigation Process Actors in Turkish Construction Industry – Murat Çevikbaş, Almula Köksal
 137. Investigation of the Effects of PAH Compounds on Mytilus galloprovincialis at Molecular Level – Serhat Albayrak, Gülruh Albayrak, Aylin Gazdağlı, Emre Yörük, Mine Terzi Çelikkol, Senem Çağlar
 138. Evaluation of Physiological Signals during Interaction to the Relatives of Patients in the Intensive Care Unit – Çiğdem Gülüzar Altıntop, Fatma Latifoğlu, Mehmet Akif Yazar, Furkan Soysaldı, Recep Baydemir
 139. Recent Developments in Vascular Stent Technologies – Ömer Burak İstanbullu, Gülşen Akdoğan
 140. Türkiye’deki Yapı Denetim Sistemi ve Sorunları – Cenk Öcal, Murat Çevikbaş
 141. Investigation the Accessibility Rights of Disabled People in Diyarbakır – Türkan Kejanlı, Canan Koç
 142. From Foods to Drugs: A Short History of Crystallography – Duygu Barut Celepci
 143. Viola Education in Turkey and Relationship between Performance With Anxiety – Turan Sağer, Nilüfer Atılgan Avcı
 144. Enhancing Spatial Perception of First Grade Interior Architecture Students By Creating A Real Scale Space – Aslan Nayeb Khosroshahi, Hüseyin Emre Engin, Havva Beril Bal,  Atabak Khosravi Azar Mehraban
 145. Designing Autopilot System for VTOL and Hover Mode of a Tilt-Rotor Aircraft in a Virtual Environment: X-Plane – Erhan Ersoy, Mehmet Kürşat Yalçın
 146. Deprem Parklarının Tasarım İlkeleri Üzerine Bir Araştırma – Ömer Lütfü Çorbacı, Yasin Dönmez, Murat Özyavuz, Türker Oğuztürk
 147. Romantik Dönemde İngiliz Edebiyatında Doğa, Resim ve Şiir İlişkisi – Nurten Birlik
 148. Practices for Food Wastes in Food and Beverage Businesses – Neslihan Onur, Esat Özata, Ümit Sormaz, Gürkan Akdağ
 149. İş Anlamı İle Yönetimsel Risk Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi – Hikmet Yaşar
 150. Molecular and Crystal Structure Analysis of Five Disordered Organic Compounds – Muhittin Aygün
 151. Investigation of Vocal and Piano Parties in the Works of Tofiq Quliev – Arzu Mustafayeva, Alper Şakalar
 152. Tiyoredoksin Redüktaz (TrxR) Enzim Aktivitesi Üzerine Bazı Yeni İmin Bileşiklerinin Etkilerinin İn vitro ve İn vivo Şartlarda İncelenmesi – Ebru Akkemik, Yakup Güneş, Aydın Şükrü Bengü, Mehmet Çiftci
 153. Academic Motivation in Tertiary Education: A Literature Review of Motivation types that affect Academic Performance – Stavroula Dimitriadou
 154. Awaited Advances in Construction Technology With Industry 4.0 – Cenk Öcal, Murat Çevikbaş
 155. Cumhuriyetten Günümüze Halk Müziği Derleme Çalışmaları Ve Anadolu’nun Kayıp Türküleri – Mustafa Dağdeviren
 156. Altınpark Kent Parkının Isıl Konfor Açısından İrdelenmesi – İdil Kanter Otçu, Dicle Oğuz, Ülkü Duman Yüksel
 157. Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Konservatuvar Öğrencilerinin Okul Deneyimi Derslerine İlişkin Tutumları – Soner Okan, Perçin Demirkol
 158. Üniversite-Sanayi İşbirliği Örnek Olay Çalışması; MAN A.Ş. ve Yeditepe Üniversitesi İşbirliğinde Otobüs Koltuğu ve Sürücü Çevresi Tasarımı Projesi – Ayşem G. Başar, Ergin Yetkin, Mert Z. Barut
 159. Stand for” or “stand off” Technology – Konstantinos Dervenis
 160. Kamusal Mekânların Dönüşümü: İzmir Kültürpark – Esra Çetinkaya, Kader Doğan
 161. Application of the GLM on the calculation and differentiation of insurance tariffs in R – Nahide Guliyeva, Hilala Jafarova, Rovshan Aliyev
 162. Tarımda Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Kullanımı – Ali Musa Bozdoğan, Nigar Yarpuz Bozdoğan
 163. Tarımda Robotik Uygulamalar – Ali Musa Bozdoğan, Nigar Yarpuz Bozdoğan, Mustafa Mahir Doğu
 164. The Use of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in Agri-Environment Monitoring – Nigar Yarpuz Bozdoğan, Ali Musa Bozdoğan, Özlem Kaya, Mehmet Zafer Doğu
 165. Tarımsal Üretimde Doğal Afet Zararının İnsansız Hava Aracı ile Belirlenmesi – Nigar Yarpuz Bozdoğan, Ali Musa Bozdoğan, Yunus Karakaya, Hasan Bozkurt, Pınar Döner
 166. An Efficient Fuzzy Model for Temperature Forecast in Turkish Lakes Region, Training Tool for Solar Tracking System – Onur İnan, Kazım Kumaş, Durmuş Temiz, Ali Özhan Akyüz
 167. Growth Dynamics of Some Species and Varieties of Iris L. Genus in Absheron Conditions – Gunay Mammadova, Jeyran Najafova, Tunzala Abasova
 168. Analysing of the Figurative Perception as a Form and Content in Fine Arts From Prehistoric Age to Present – İhsan Doğrusöz
 169. A Process Mining Based Approach to Computer-Aided Examanination Assessment – Nurhan Dudaklı, Adil Baykasoğlu, Mümin Emre Şenol
 170. Training Tool for Solar Tracking System – Kazım Kumaş, Onur İnan, Durmuş Temiz, Mustafa Ayan
 171. A Mathematical Programming Model for Wind Blade Manufacturing – Adil Baykasoğlu, Nurhan Dudaklı, Mümin Emre Şenol, Feyzi Kömürcü
 172. Fluorescent Sensor For Mercury (Iı) İon Based On Bodipy And Calix[4]Arene – Mine Sulak, Ahmed Nuri Kursunlu, Burcu Girgin, Özlem Özen Karakuş, Ersin Güler
 173. The Morphology of pollen  St Lucie Cherry (Cerasus  mahaleb L.) in the Abseron conditions – Jeyran N. Najafova
 174. Determination of trans fatty acids in grape (Vitis vinifera L.) seed oils adulterated with refined oils by capillary GLC/FID method – Şükriye Nihan Karuk Elmas, Gönül Akın, Fatma Nur Arslan, İbrahim Yılmaz, Adnan Kenar
 175. A Novel Fuorescent turn-off probe for dual recognition of Fe(III) – Şükriye Nihan Karuk Elmas, İbrahım Yılmaz, Murat Koca, Zeynep Emine Dinçer, Alaaddin Çukurovalı
 176. Evaluation of biochar and marly clay aggregate mixtures as neutralization filters for waste water treatment of acidic sludges and seepages near urbanization – Yıldırım Tosun
 177. Study of Gas Sorption on Cotton Fibers, Active carbon and Biochar Mixtures – Yıldırım Tosun
 178. A new approach to model landscape visibility for optimal land development – Hakan Alphan, Yüksel Ünlükaplan, M. Ali Derse
 179. Foreman and Apprentice’s – Who Continued Vocational Training Centre – Point of View Due To Vocational Training – Fatih Onur, Neslihan Onur
 180. Usage and Importance of Natural Light in Spatial Design – Latif Gürkan Kaya, Hüseyin Samet Aşıkkutlu, Cengiz Yücedağ, Burak Gümüş
 181. Reflection of Biomimicry to Spatial Design – Latif Gürkan Kaya, Cengiz Yücedağ, Hüseyin Samet Aşıkkutlu
 182. Evaluation of Denizli-Babadağlı Bazaar as a City Image – Latif Gürkan Kaya, Cengiz Yücedağ, Hüseyin Samet Aşıkkutlu, Rümeysa Keskin
 183. Importance of Urban Furniture in Parks for Users – Latif Gürkan Kaya, Cengiz Yücedağ, Hüseyin Samet Aşıkkutlu, Ezgi Şeker
 184. Kırmızı Kilin Pigment Olarak Duvar Karosu Sırında Kullanılabilirliğinin Araştırılması – Pınar Biçici Çetinkaya
 185. The Fundamental Properties of Toroidal Current Structures – Eugene Aleksandrovich Grigor’ev
 186. Kimyasal ve Organik Gübre Uygulamalarının Solanum pseudocapsicum bitkisinin gelişimi üzerine etkisi – Türker Oğuztürk, Turan Yüksek, Ömer Lütfü Çorbacı
 187. Political Polarization through Caricature Analysis – Özge Mumcu Aybars
 188. Kentsel Tasarımda Dikey Bahçeler – İdil Kanter Otçu, Dicle Oğuz

ACCEPTED EXHIBITIONS

 1. Exhibition_1_Biomorfic 2 – Nevin Engin
 2. Exhibition _3_Emine Bekişoğlu
 3. Exhibition _3 – Crust – Neslihan Öpöz
 4. Exhibition _4 -Dialectical – Selahattin Doğan
 5. Exhibition _5 – Bedriye Gözgör
 6. Exhibition _6 -Dialectical – Latif Gürkan Kaya, Cengiz Yücedağ, Hüseyin Samet Aşıkkutlu, Hale Çokyiğit
 7. Exhibition _7 – Pınar Biçici Çetinkaya
 8. Exhibition _8 – Pınar Biçici Çetinkaya
 9. Exhibition _9 – Ömer Lütfü Çorbacı, Türker Oğuztürk, Feyzanur Soyyiğit
 10. Exhibition _10 – Deryanur Dinçer, Türker Oğuztürk

ACCEPTED PERFORMANCES

 1. Performance_1_Grup Deva (Göksel Baktagir Eserleri Dinletisi) – Mehmet Zeki Giray, Abdullah Kadir Özaydın, Emre Akgün, Emre Kuzulugil, Feyzi Berat Kaplan, Serkan Çakır
 2. Performance_2_Grup Ahenk (Saz Eserleri Dinletisi) – Abdullah Kadir Özaydın, Soner Okan, Emre Akgün, Emre Kuzulugil, Zeki Giray
 3. Performance_3_Music Recital – Çiğdem Aladağ, Koray Çal
 4. Performance _4_Turkish Music – Emre Kuzulugil, Feyzi Berat Kaplan, Abdullah Kadir Özaydın, Mehmet Zeki Giray, Emre Akgün
 5. Performance _5_Türk Sanat Müziği Dinletisi – Emre Akgün, Abdullah Kadir Özaydın, Soner Okan, Orçun Akgün, Emre Kuzulugil, Mehmet Zeki Giray