ACCEPTED PAPERS

ECSAC - Home Page > ACCEPTED PAPERS

ACCEPTED AND INVITED PAPERS/EXHIBITIONS/PERFORMANCES

INVITED PAPERS

 1. Viola Education in Turkey and Relationship between Performance with Anxiety – Turan Sağer, Nilüfer Atılgan Avcı
 2. Reflection of Biomimicry to Spatial Design – Latif Gürkan Kaya, Cengiz Yücedağ, Hüseyin Samet Aşıkkutlu
 3. Tıp ve Sanatın Birlikteliği: Medikal İllüstrasyon – Kader Sürmeli
 4. İkili İlaç Karışımlarının Spektrofotometrik Yöntemlerle İncelenmesi ve Elde Edilen Verilerin İstatistik Olarak Tayini – Güzide Pekcan Ertokuş
 5. Tarımda Robotik Uygulamalar – Ali Musa Bozdoğan, Nigar Yarpuz Bozdoğan, Mustafa Mahir Doğu
 6. Rize, Atatürk Çay Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Botanik Parkı Bitki Envanter Çalışması ve Etiketlerin Oluşturulması –  Ömer Lütfü Çorbacı, Gökhan Abay, Türker Oğuztürk, Merve Üçok
 7. Tarımsal Üretimde Doğal Afet Zararının İnsansız Hava Aracı ile Belirlenmesi – Nigar Yarpuz Bozdoğan, Ali Musa Bozdoğan, Yunus Karakaya, Hasan Bozkurt, Pınar Döner
 8. Practicing Volumetric Studies via Stereotomic and Tectonic Works in Basic Design Studio – Deniz Özge Aytaç, Mürşit Sönmez, Bige Şimşek İlhan
 9. Evaluation of Carbon Mineralization Comparatively in Soils of Arbutus andrachne L. and Cupressus sempervirens L. Growing on Different Altitudes – Hüsniye Aka Sağlıker, İlay Çevik

ACCEPTED PAPERS

 1. Yüksek Hızda Veri Aktarımı Algoritmaları ile Geliştirilen Online Sanal Gerçeklik Uygulaması – Yalçın Taş, Haluk Küçük
 2. Does the Discipline of Ballet Give Its Serious Students Tranferability Into High Academic Achievement? – Jonnie Lynn Jacobs-Percer
 3. Variations and Causes of Informal Employment – Özgür Sarı
 4. İkili İlaç Karışımlarının Spektrofotometrik Yöntemlerle İncelenmesi ve Elde Edilen Verilerin İstatistik Olarak Tayini – Güzide Pekcan Ertokuş
 5. Study The Molarity Influence on the physics properties of thin film titanium oxide (TiO2) Prepared by (Sol_Gel) –  Rafea A. Munef
 6. Effect of Etching Solution on Nuclear Track Detector CR-39 – Ahmed Abd Ibrahim, Wathab HazimYousif
 7. Investigations regarding smelting of diverse fractions of WEEE and subsequent hydrometallurgical treatment – Christoph Sorger
 8. A Cognitive Analysis of Verbs of Perception in Azerbaijani Turkish – Mostafa Shahiditabar, Mahla Arianpoor, Mehdi Fatemi, Mohammad Amin Mozaheb
 9. İlaç Numunesindeki Asetilsalisilik Asit, Parasetamol ve Kafeinin Kemometrik Metotlarla Tayini – Güzide Pekcan Ertokuş and Reciye Kurşunlu
 10. Donepezil, Rivastigmene Türü Alzeimer İlaçlarının Çoklu Lineer Regresyonla Tayini – Güzide Pekcan Ertokuş and Ayşe Merve Akkaya
 11. Parkinson İlaçlarının Çoklu Lineer Regresyonla Tayini – Güzide Pekcan Ertokuş and Ziya Mermertaş
 12. İlaç Karışımlarında Moksifloksasin ve Metronidazol Aktif Maddelerinin Çoklu Lineer Regresyonla Tayini – Güzide Pekcan Ertokuş and Ayşe Merve Akkaya
 13. Audio Controlled Home Automation Design – Kubilay Taşdelen, Ahmet Ali Süzen, Mustafa İnce, Abdullah Yılmaz
 14. Emergency Intervention System in Traffic Accidents: Rescue Call – Kubilay Taşdelen, Ahmet Ali Süzen, Eren Sallakcı, Ensar Efendi Celepci
 15. Levodopa-Karbidopa İlaç Etken Maddelerinin Kemometrik Yöntemler İle Tayini – Güzide Pekcan Ertokuş and Ziya Mermertaş
 16. An Analysis of Verbs of Perception in Shahria’s Turkish Poetry from a Cognitive Linguistic Perspective – Milad Sayyadi
 17. Study and Characterization of the Phosphate Layer of the kef-Essnoun Deposit Case of “D-O” by Using the DRX – Bouzenzana Abdellali
 18. Genetiğin Hayatımızdaki Yeri – Arzu Koçak
 19. Opera and Mythology in Neoclassical Era: Igor Stravinsky- Oedipus Rex – Alper Şakalar and Seher Atmaca
 20. Makine Öğrenmesi Yöntemleri Kullanılarak Orta Gelirli Ülkelerin Borsa Endeksleri ile Bist100 Endeksinin Tahmin Edilmesi – Serhat Kılıçarslan, Kemal Adem, Onur Cömert
 21. Parçacık Sürü ve Ateş Böceği Optimizasyon Algoritmalarıyla Boyutu Azaltılmış Prostat Kanseri Verilerinin Destek Vektör Makinesi ile Sınıflandırılması – Serhat Kılıçarslan, Kemal Adem, Onur Cömert
 22. The Effects of Different Training Algorithms on the Classification of Medical Databases Using Artificial Neural Networks – Ömer Deperlioğlu
 23. Sürdürülebilir Kampüslerde Su Korunumu: KTÜ Kampüs Örneği – Elif Bayramoğlu, Umut Büyükkurt, Banu Çiçek Kurdoğlu
 24. Yüksek Fırın Cüruflu Geopolimer Harçların Dayanım Özellikleri – Şinasi Bingöl, Cahit Bilim, Cengiz Duran Atış, Serhan İlkentapar, Uğur Durak, Okan Karahan
 25. Yüksek Fırın Cüruflu Geopolimer Harçlara Sıcak Kür Uygulanması – Şinasi Bingöl, Cahit Bilim, Cengiz Duran Atış, Serhan İlkentapar, Uğur Durak, Okan Karahan
 26. The Non-İsothermal Kinetics of Hydroxyapatite Formation in Kaolin – Natural Phosphate Mixtures – Fateh Chouia, Houcine Belhouchet, Toufik Sahraoui
 27. Güncel Sanatı (Kavramsal) Anlamaya Çalışmak – Şükran Bulut
 28. Parkların Engelsiz Tasarım Özelliklerinin Araştırılması: Safranbolu Kenti – Suat Çabuk, Atilla Atik, Yasin Dönmez
 29. Aktif Yeşil Alanların Su Varlıkları Yönünden Değerlendirilmesi: Safranbolu Örneği – Yasin Dönmez, Suat Çabuk, Atilla Atik
 30. Safranbolu Kent Örneğinde Parkların Niteliklerine Göre Değerlendirilmesi – Atilla Atik, Yasin Dönmez, Suat Çabuk
 31. Development a spectrophotometric method for some metals (Fe3+, Al3+ and Cu2+) in natural waters by PCR method – A. Hakan Aktaş
 32. Spectrometric Multi Component Determination of Vanillin and Maltol in Foods by PCR-PLSR Chemometric Methods – A. Hakan Aktaş
 33. Simultaneous Determination of Codeine and Acetaminophen in Pharmaceutical Products by ICA-ANN Chemometric Methods – A. Hakan Aktaş
 34. Spectrophotometric analysis of hydrochlorothiazide and irbesartan in tablets by partial least squares calibration approach – A. Hakan Aktaş
 35. Removal Performances of N-nitrosodimethylamine and Musk Tonalide with Photooxidation in a Raw Hospital Wastewater Using Different Nanoparticles – Gökçe Güney, Delia Teresa Sponza
 36. Application of ultrasound and membrane processes for the removal of some fluoro micropollutants from raw hospital wastewater – Gökçe Güney, Delia Teresa Sponza
 37. Microstructural Studies of Materials M1 and M2 by X-Ray Diffraction – Abdelghani, Lakel, F. Chouia
 38. Öğrenci Bağlılığının Üniversite Kampüslerine İlişkin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması – Emrullah Yiğit, Selim Günüç, Hüseyin Artun
 39. Üniversitelerdeki Öğrenci Bağlılığı ile Kampüs İkliminin Karşılaştırılması – Emrullah Yiğit, Selim Günüç, Hüseyin Artun
 40. Fabrication of pillar[5]arene-quinoline Nanothin films for detection of volatile organic compounds with host-guest principle – Yaser Acikbas, Ahmed Nuri Kursunlu, Mustafa Ozmen, Matem Erdogan, Rifat Capan
 41. Synthesis of Tetraoxocalix[2]arene[2]triazine Phenylethylamine Derivatives and Their Use as Chiral Catalyst – Hayriye Nevin Genç
 42. Tetraoxocalix[2]arene[2]triazine-Based Organocatalyst with S-Phenylethylamine for Enantioselective Aldol reaction – Hayriye Nevin Genç, Ümmü Vural, Abdulkadir Sırıt
 43. Lüks ve Tüketim Olgusunun Hedonizm İle İlişkisi ve Toplumsal Etkileri – Atakan Baş
 44. Spectrophotometric Determination of Ascorbic Acid in Aqueous Solution – Adem Asan, Bahar Tan
 45. Gas Sensing Applications of Calix[4]arene Nanothin Film by Using Quartz Crystal Microbalance Technique – Yaser Acikbas, Selahattin Bozkurt, Rifat Capan, Matem Erdogan, Erkan Halay, Abdülkadir Sirit
 46. Alçı Dozajlama Otomasyonunun Scada İle Denetim – Okan Bingöl, Onur Mahmut Pişirir, Ömer Aydoğan, Serdar Paçacı, Remzi Dumlupınar, Agah Laç
 47. İnsansız Otomatik Katlı Otopark Sistemi – Okan Bingöl, Onur Mahmut Pişirir, Ömer Aydoğan, Serdar Paçacı, Aygün İşler, Alican Özçelik
 48. Akıllı Cihaz Tabanlı Elektrik Tüketim Takip Sistemi – Okan Bingöl, Ömer Aydoğan, Burçin Özkaya, Onur Mahmut Pişirir, Muhammed Mustafa Köysürenbars
 49. Android Tabanlı Cihazlar İçin Elektriksel Büyüklükleri Ölçme ve Görüntüleme Sistemi – Okan Bingöl, Ömer Aydoğan, Onur Mahmut Pişirir, Burçin Özkaya, Gökhan Gürsoy, Ramazan Öztürk
 50. Otomotiv Parçalarında Kullanılan Etilen Akrilik Elastomer ve Akronitril Bütadien Kauçuğun Metale Yapışma Mukavemetinin Belirlenmesi – Kadir Gündoğan, Mustafa Gitmiş
 51. ASTM 1020 Çelik ve GGG-60 Döküm Malzemelerin Sıkı Geçme Bağlantılarında Malzeme Etkisinin Deneysel ve Sonlu Elemanlar Metodu ile İncelenmesi – Kadir Gündoğan, Mustafa Gitmiş
 52. Sanat Olarak Moda Ve Moda Müzeleri – Sümeyra Merve İlbak Tahmaz
 53. Design Size of Today Intelligent Telephones – Ahmet Uzuner, Emel Uzuner
 54. Synchronous fluorescence spectroscopy combined with chemometrics for authenticity and adulteration of cold-pressed black cumin (Nigella sativa L.) seed oils – Fatma Nur Arslan, S. Nihan Karuk Elmas, Gonul Akın, İbrahim Yılmaz, Adnan Kenar
 55. Determination of cis-, trans-, saturated, monounsaturated, and polyunsaturated fatty acids in cold-pressed seed oils by capillary GLC-FID method – Fatma Nur Arslan, Gonul Akin, Atike Serin, S. Nihan Karuk Elmas, Ismail Tarhan, Ibrahim Yilmaz
 56. Design History of Children Bedroom Furnitures: A Study of Cribs and Cradles in Terms of Movements and Design Categories – Ayça Büyükçınar
 57. Guesthouses and inns in Spanish Southeast. The importance of an architectural typology linked to the roads – Rosario Baños Oliver, Francisco Segado Vázquez
 58. Evaluation of the Works of Landscape Architect Roberto Burle Marx under the Context of 20th Century Art Movement – Eylem Akgül Yalçın, Pınar Ayrancı, Bahar Akbulak
 59. Effect on Different Reinforcing Materials on Waste PET Nanocomposites – Kadir Gundogan, Dilan Koksal
 60. Application of Risk Management Approach for New Product Development in Concurrent Engineering Environment – Sibel Uysal, Hasan Selim
 61. Species belonging to the Lamiaceae L. family from Gaziantep Flora – Yusuf Zeynalov
 62. Kültürel Değerleri Anlatan Çocuk Şarkıları Üzerine Bir Takım Değerlendirmeler – Mustafa Hilmi Bulut
 63. Orman Halk İlişkilerinin Düzenlenmesinde Karma Ormancılık Sistemlerinin Yeri ve Önemi (İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Kozak Yöresi Örneği) – Ufuk Coşgun
 64. Orman Köylerinin Kalkındırılmasının Önemi – Ufuk Coşgun
 65. Eastern Region Socio-Economic Development Cluster Analysis of Provincial Level According to the Classification –  Muhammed Burak Görentaş, Faruk Ayata, H. Eray Çelik
 66. Hakkâri Bölgesi Akarsularından Elde Edilecek Elektrik Enerjisinin Ülke Ekonomisine Sağlayacağı Katkı İle Bölgenin Yaşam Koşullarının Kolaylaştırılmasının Analizi – Erşan Ömer Yüzer, Adnan Yoldaş, Emre Tanşu
 67. Feasibility Analysis of Micro Hydroelectric Power Plants for Hakkari Region – Erşan Ömer Yüzer, Ali Erduman, Ali Durusu
 68. Bir FPGA Kırmığı Kullanılarak Step Motor Kontrol Tasarımı – Emre Tanşu, Erşan Ömer Yüzer, Remzi Tuntaş
 69. Osmanlı Aydınları’nın Türk Müziği Hakkındaki Düşünceleri – İdris Çakıroğlu
 70. Hamdani ve Karakaş Koyunlarında Kırkım Sonu Canlı Ağırlık, Yapağı Verimi ve Kalitesi – Erdal Bingöl, Mehmet Bingol, Ayhan Güler, Ferhat Demir
 71. Tarihi Kentsel Sit Alanlarının Kentsel Gelişmeden Olumsuz Efkilenmesi ve Korunmuş Bölgeler Yaratılmasında Yöntem Araştırması – Yaşar Bahri Ergen, Mustafa Ergen
 72. Study by diffraction of RX and SEM of the evolution of Zn-Ni layers electrodeposed on substrate of a low alloy steel – Fateh Chouia, Abdelouahad Chala, Toufik Sahraoui, Said Derbane
 73. Formulation of a New Plate Bending Finite Element Based on the Strain Approach – Derbane Said, Hamadi Djamal
 74. A Research on Landscape Perception in Turkish Painting Art Effected By Modernism Between 1950 – 2000 – Osman Zeybek
 75. Examination of Kitsch Phenomenon in Urban Landscape – Osman Zeybek
 76. Novel Enantioselective Fluorescent Chemosensors for Racemic Carboxylic Acids Based on 1,3,5-Triazine – Erkan Halay, Selahattın Bozkurt, Yaser Açıkbaş
 77. Fabrication and Characterization of Calix[4]arene Langmuir–Blodgett Thin Film for Chemical Sensor Applications – Yaser Açıkbaş, Selahattın Bozkurt, Erkan Halay, Rıfat Çapan, Matem Erdoğan, Abdulkadır Sırıt
 78. Yüksek Dozda Gentamisin Uygulanan Ratlarda Buğday Çiminin Bazı Lipit Parametreleri Üzerine Etkisi – Semih Yaşar, Leyla Mis
 79. Growth Dynamics of Some Species and Varieties of Iris L. Genus in Absheron Conditions – Tunzale Abasova
 80. Ahmet Lütfü Taşçı ve Dr. Ümit Mutlu’nun Kanun Metodlarının Karşılaştırmalı Analizi – Mehmet Zeki Giray, Emre Akgün, Abdullah Kadir Özaydın
 81. Tanburi Sadun Aksüt ve Tanburi Emin Akan’ın Tanbur Metodlarının Karşılaştırmalı Analizi – Emre Akgün, Abdullah Kadir Özaydın, Mehmet Zeki Giray
 82. Tanburi Necdet Yaşarın Nihavend Makamındaki Taksimlerinin Makamsal Açıdan İncelenmesi – Abdullah Kadir Özaydın, Mehmet Zeki Giray, Emre Akgün
 83. Removal of Hexavalent Chromium from Water Using Biochar Derived from “Estrobilo Masculino – Şerife Parlayıcı, Erol Pehlivan
 84. The Problems of Migrants and Some Suggestions in Hakkari Province of Eastern Anatolia – Turgut Aygün, Erdal Bingöl, Mehmet Bingöl, Ferhat Demir
 85. Information Security and Armitage Software –  Faruk Ayata, H. Eray Çelik, Abubekir Seyyarer, Taner Uçkan, Cengiz Hark
 86. E-Learning Expectations, Readiness and Satisfaction Levels for Pedagogical Proficiency Students – Faruk Ayata, Emre Biçek, Fatih Uludağ, M. Burak Görentaş 
 87. Synthesis and Spectroscopic Characterization of 13 New Heterocyclic Disazo Dyes Containing Pyrazole and Barbituric Acid – Aykut Demirçalı
 88. Evrensel Tasarım Yaklaşımı ile Erişilebilirliğin Ölçülmesi: Bornova Büyük Park Örneği – Gülşah Adigüzel, Esra Çetinkaya
 89. Sucker Rod Pump Testing Facility – Clemens Langbauer, Günther Kaserer
 90. Reading the Changes of an Urban Park: Breaking Points of Konya Culture Park (Kültürpark) Area – Feyza Pehlivan
 91. Obez Olgularda Serumda Resistin ve Oksidatif Stres İlişkisi – Ramila Hajiyeva, Türkan Yiğitbaşi, Nesrin Emekli
 92. Feyhoa bitkisi ve Diasporus L. meyvelerinden elde edilen ekstraktlar temelinde oluşturulan kompozisyon preparatla genomun korunması – M.B. Hüseynov, Murad A. Shahverdiyev
 93. How childhood changed architecture: spaces for play in modern dwellings – Rita Monteiro Vieira
 94. Solunumun Ses Eğitimindeki Önemi – Çiğdem Aladağ
 95. Çağımızın Ahlak Bunalımına Çözüm Yolu Olarak Değerler Eğitimi – Nurten Kiriş Yılmaz
 96. İnsan Hakları Eğitimi – Nurten Kiriş Yılmaz
 97. Mekan-Kimlik İlişkisi Bağlamında Kahve Dükkanlarına Bakış – İrem Oğuzcan Çetin
 98. Yüksek Üretim Esnekliği Olan Bir Fabrikada Atölye Tipi Üretimden Hücresel Üretime Geçiş: Bir Simülasyon Modeli – Banu Soylu, Koray Kılınç
 99. Kapasite Kısıtsız p-ADÜ Merkez Problemi İçin Yeni Bir Matematiksel Formülasyon – Banu Soylu, Enver Ergün
 100. The validation of MCDA model on dynamic capabilities for improving NPD performance – Mohammed Darvizeh
 101. Optical Form Determination and Scoring With Android – Mevlüt İnan, Emre Biçek, Taner Uçkan, Faruk Ayata, Abubekir Seyyarer, Erol Kına
 102. Blockchanin Teknolojisi ile Güvenli Elektronik Sağlık Sistemi – Mehmet Murat
 103. Estimation of Food Allergies Through The Eia Test – Ledia Vasjari, Mirela Lika (Çekani)
 104. New Approximate Solutions for the Nonlinear Klein-Gordon Equation – M. Fatih Karahan
 105. Bilgisayar Destekli Küresel Dişli Tasarımı ve İmalatı – Ferhat Yıldırım, Hakan Mumcu
 106. Hakkâri’de Urartu İzleri – Ömer Tanyürek
 107. Farklı Puzolanik Katkıların Yeni Nesil Kompozit Formdaki Horosan Harçlarının Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi – Şevket Onur Kalkan, Lütfullah Gündüz
 108. Müzik Endüstrisinde Loop Kullanımı – Hasan Arapgirlioğlu, Bekir Tanyeri
 109. Influence of the Stratification period on seed germination of Sorbus L. species of genus – Günay Guliyeva, Aysel Kurbanova
 110. Screening of Turkish sesame (Sesamum indicum L.) landraces for whitefly and lodging resistance – Cemal Kurt
 111. Analysis of Fatty Acid Composition of Some Turkish Sesame Accessions – Cemal Kurt, Halis Arıoğlu
 112. Edible Macrofungi determined in Çamburnu Region (Trabzon/Turkey) – Ali Keleş, İsmail Acar, Yılmaz Oruç
 113. New Record of Macrolepiota Genus for Turkish Mycobiota – İsmail Acar, Yusuf Uzun, Ali Keleş, Ayten Dizkırıcı
 114. Eco-efficiency: Concept and Indicators – Bengü Güngör, Burcu Felekoğlu
 115. Yapı Denetimi Firması Seçiminin Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHP) İle Gerçekleştirilmesi – Latif Onur Uğur, Merve Akdemir
 116. TOPSİS Yaklaşımı İle Sakarya İlinde İnşa Edilecek Bir Toplu Konut Projesi İçin Yapı Denetimi Kuruluşu Seçimi – Latif Onur Uğur, Merve Akdemir
 117. Yapısal Restorasyon Harçlarında Kıtık Boyutlarının Harcın Teknik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi – Lütfullah Gündüz, Şevket Onur Kalkan
 118. The Effect of Different Field Use on the Bioclimatic Comfort: Case of Bingöl – Ahmet Caf, Ahmet Koç, Canan Koç
 119. Fransız Devrimi ve Erken Dönem İngiliz Romantik Şiiri – Nurten Birlik
 120. Flow Shop Scheduling with Weighted Superposition Attraction Algorithm – Adil Baykasoğlu, Mümin Emre Şenol
 121. A Constraint Programming Model for Job Shop Scheduling Problems – Mümin Emre Şenol, Adil Baykasoğlu, Nurhan Dudaklı
 122. Bina Tipi Yapılarda Kullanılan Sismik Taban İzolasyon Sistemlerinin İncelenmesi – Tolga Arslan, Ertuğrul Türker Uzun, Mutlu Seçer
 123. Atık Ahşap Tozlarının Polimer Kompozitlerde Takviye Malzemesi Olarak Kullanılması – Ferhat Yıldırım
 124. Determination of Problems of Learning Management Systems Usage Via Natural Language Processing Techniques – H. Eray Çelik, Fatih Uludağ        , Faruk Ayata, Serbest Ziyanak
 125. Kentsel Dönüşüm Çalışmaları ve Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme – Ertuğrul Türker Uzun, Tolga Arslan
 126. Kentsel Floristik Çeşitliliğin Belirlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım; Düzce Kenti Örneği – Tuba Gül Doğan, Engin Eroğlu
 127. Düzce İli Koruma Öncelikli Bitki Toplulukları ve Türlerinin Peyzaj Mimarlığında Değerlendirilebilme Potansiyeli – Tuba Gül Doğan, S. Kaya, N. Başaran, Engin Eroğlu
 128. Bio-Climatic Comfort Analysis in Igdır City Center – Ahmet Koç, Ahmet Caf
 129. Erzurum Yöresi Müzik Kültüründe Geleneksel Klarnet İcracılığının Yeri ve Önemi – Mehmet Can Pelikoğlu, Emre Kuzulugil
 130. Perceptions of Self-Organization of Instrument Students – Ersin Turhal, Dolunay Akgül Barış
 131. Motif Tabanlı Biyolojik Sinir Ağlarının Kısa ve Uzun Dönem Bellek Davranışının İncelenmesi – Ahmet Turan, Temel Kayıkçıoğlu
 132. Development of Virtual Educational Environments Using Game Engines by Students and Teachers – Levent Çoruh
 133. Tarihi Kırsal Yerleşimlerde Yeni Yapılaşma Üzerine Bir Değerlendirme: Kozbeyli, Foça – İlker Güçü, Burcu Taşçı
 134. Synthesis and Solvatochromic Properties of Some Novel Para-Substituted Hetarylazo Disperse Dyes Containing Pyrazole Ring – Gülnihal Erten, Aykut Demirçalı, Fikret Karcı
 135. Determining WRKY Transcription Factors Related to Salinity Stress Response in Wheat (Triticum aestivum L.) – Emre Yörük
 136. An Investigation of Litigation Process Actors in Turkish Construction Industry – Murat Çevikbaş, Almula Köksal
 137. Investigation of the Effects of PAH Compounds on Mytilus galloprovincialis at Molecular Level – Serhat Albayrak, Gülruh Albayrak, Aylin Gazdağlı, Emre Yörük, Mine Terzi Çelikkol, Senem Çağlar
 138. Evaluation of Physiological Signals during Interaction to the Relatives of Patients in the Intensive Care Unit – Çiğdem Gülüzar Altıntop, Fatma Latifoğlu, Mehmet Akif Yazar, Furkan Soysaldı, Recep Baydemir
 139. Recent Developments in Vascular Stent Technologies – Ömer Burak İstanbullu, Gülşen Akdoğan
 140. Türkiye’deki Yapı Denetim Sistemi ve Sorunları – Cenk Öcal, Murat Çevikbaş
 141. Investigation the Accessibility Rights of Disabled People in Diyarbakır – Türkan Kejanlı, Canan Koç
 142. From Foods to Drugs: A Short History of Crystallography – Duygu Barut Celepci
 143. Viola Education in Turkey and Relationship between Performance With Anxiety – Turan Sağer, Nilüfer Atılgan Avcı
 144. Enhancing Spatial Perception of First Grade Interior Architecture Students By Creating A Real Scale Space – Aslan Nayeb Khosroshahi, Hüseyin Emre Engin, Havva Beril Bal,  Atabak Khosravi Azar Mehraban
 145. Designing Autopilot System for VTOL and Hover Mode of a Tilt-Rotor Aircraft in a Virtual Environment: X-Plane – Erhan Ersoy, Mehmet Kürşat Yalçın
 146. Deprem Parklarının Tasarım İlkeleri Üzerine Bir Araştırma – Ömer Lütfü Çorbacı, Yasin Dönmez, Murat Özyavuz, Türker Oğuztürk
 147. Romantik Dönemde İngiliz Edebiyatında Doğa, Resim ve Şiir İlişkisi – Nurten Birlik
 148. Practices for Food Wastes in Food and Beverage Businesses – Neslihan Onur, Esat Özata, Ümit Sormaz, Gürkan Akdağ
 149. İş Anlamı İle Yönetimsel Risk Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi – Hikmet Yaşar
 150. Molecular and Crystal Structure Analysis of Five Disordered Organic Compounds – Muhittin Aygün
 151. Investigation of Vocal and Piano Parties in the Works of Tofiq Quliev – Arzu Mustafayeva, Alper Şakalar
 152. Tiyoredoksin Redüktaz (TrxR) Enzim Aktivitesi Üzerine Bazı Yeni İmin Bileşiklerinin Etkilerinin İn vitro ve İn vivo Şartlarda İncelenmesi – Ebru Akkemik, Yakup Güneş, Aydın Şükrü Bengü, Mehmet Çiftci
 153. Academic Motivation in Tertiary Education: A Literature Review of Motivation types that affect Academic Performance – Stavroula Dimitriadou
 154. Awaited Advances in Construction Technology With Industry 4.0 – Cenk Öcal, Murat Çevikbaş
 155. Cumhuriyetten Günümüze Halk Müziği Derleme Çalışmaları Ve Anadolu’nun Kayıp Türküleri – Mustafa Dağdeviren
 156. Altınpark Kent Parkının Isıl Konfor Açısından İrdelenmesi – İdil Kanter Otçu, Dicle Oğuz, Ülkü Duman Yüksel
 157. Müzik öğretmeni adaylarının okul deneyimi dersine ilişkin tutumları – Soner Okan, Perçin Demirkol
 158. Üniversite-Sanayi İşbirliği Örnek Olay Çalışması; MAN A.Ş. ve Yeditepe Üniversitesi İşbirliğinde Otobüs Koltuğu ve Sürücü Çevresi Tasarımı Projesi – Ayşem G. Başar, Ergin Yetkin, Mert Z. Barut
 159. Stand for” or “stand off” Technology – Konstantinos Dervenis
 160. Kamusal Mekânların Dönüşümü: İzmir Kültürpark – Esra Çetinkaya, Kader Doğan
 161. Application of the GLM on the calculation and differentiation of insurance tariffs in R – Nahide Guliyeva, Hilala Jafarova, Rovshan Aliyev
 162. Tarımda Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Kullanımı – Ali Musa Bozdoğan, Nigar Yarpuz Bozdoğan
 163. Tarımda Robotik Uygulamalar – Ali Musa Bozdoğan, Nigar Yarpuz Bozdoğan, Mustafa Mahir Doğu
 164. The Use of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in Agri-Environment Monitoring – Nigar Yarpuz Bozdoğan, Ali Musa Bozdoğan, Özlem Kaya, Mehmet Zafer Doğu
 165. Tarımsal Üretimde Doğal Afet Zararının İnsansız Hava Aracı ile Belirlenmesi – Nigar Yarpuz Bozdoğan, Ali Musa Bozdoğan, Yunus Karakaya, Hasan Bozkurt, Pınar Döner
 166. An Efficient Fuzzy Model for Temperature Forecast in Turkish Lakes Region, Training Tool for Solar Tracking System – Onur İnan, Kazım Kumaş, Durmuş Temiz, Ali Özhan Akyüz
 167. Growth Dynamics of Some Species and Varieties of Iris L. Genus in Absheron Conditions – Gunay Mammadova, Jeyran Najafova, Tunzala Abasova
 168. A Process Mining Based Approach to Computer-Aided Examination Assessment – Nurhan Dudaklı, Adil Baykasoğlu, Mümin Emre Şenol
 169. Training Tool for Solar Tracking System – Kazım Kumaş, Onur İnan, Durmuş Temiz, Mustafa Ayan
 170. A Mathematical Programming Model for Wind Blade Manufacturing – Adil Baykasoğlu, Nurhan Dudaklı, Mümin Emre Şenol, Feyzi Kömürcü
 171. Fluorescent Sensor For Mercury (Iı) İon Based On Bodipy And Calix[4]Arene – Mine Sulak, Ahmed Nuri Kursunlu, Burcu Girgin, Özlem Özen Karakuş, Ersin Güler
 172. The Morphology of pollen  St Lucie Cherry (Cerasus  mahaleb L.) in the Abseron conditions – Jeyran N. Najafova
 173. Determination of trans fatty acids in grape (Vitis vinifera L.) seed oils adulterated with refined oils by capillary GLC/FID method – Şükriye Nihan Karuk Elmas, Gönül Akın, Fatma Nur Arslan, İbrahim Yılmaz, Adnan Kenar
 174. A Novel Fuorescent turn-off probe for dual recognition of Fe(III) – Şükriye Nihan Karuk Elmas, İbrahım Yılmaz, Murat Koca, Zeynep Emine Dinçer, Alaaddin Çukurovalı
 175. Evaluation of biochar and marly clay aggregate mixtures as neutralization filters for waste water treatment of acidic sludges and seepages near urbanization – Yıldırım Tosun
 176. Study of Gas Sorption on Cotton Fibers, Active carbon and Biochar Mixtures – Yıldırım Tosun
 177. A new approach to model landscape visibility for optimal land development – Hakan Alphan, Yüksel Ünlükaplan, M. Ali Derse
 178. Foreman and Apprentice’s – Who Continued Vocational Training Centre – Point of View Due To Vocational Training – Fatih Onur, Neslihan Onur
 179. Usage and Importance of Natural Light in Spatial Design – Latif Gürkan Kaya, Hüseyin Samet Aşıkkutlu, Cengiz Yücedağ, Burak Gümüş
 180. Reflection of Biomimicry to Spatial Design – Latif Gürkan Kaya, Cengiz Yücedağ, Hüseyin Samet Aşıkkutlu
 181. Evaluation of Denizli-Babadağlı Bazaar as a City Image – Latif Gürkan Kaya, Cengiz Yücedağ, Hüseyin Samet Aşıkkutlu, Rümeysa Keskin
 182. Importance of Urban Furniture in Parks for Users – Latif Gürkan Kaya, Cengiz Yücedağ, Hüseyin Samet Aşıkkutlu, Ezgi Şeker
 183. Kırmızı Kilin Pigment Olarak Duvar Karosu Sırında Kullanılabilirliğinin Araştırılması – Pınar Biçici Çetinkaya
 184. The Fundamental Properties of Toroidal Current Structures – Eugene Aleksandrovich Grigor’ev
 185. Kimyasal ve Organik Gübre Uygulamalarının Solanum pseudocapsicum bitkisinin gelişimi üzerine etkisi – Türker Oğuztürk, Turan Yüksek, Ömer Lütfü Çorbacı
 186. Political Polarization through Caricature Analysis – Özge Mumcu Aybars
 187. Kentsel Tasarımda Dikey Bahçeler – İdil Kanter Otçu, Dicle Oğuz
 188. The Synthesis of New Heterocyclic Disperse Dyes Containing Meta and Orto Substituted Aniline and Pyrazole Ring and Investigation of Their Absorption Spectra – Gülnihal Erten, Aykut Demirçalı, Fikret Karcı
 189. The effect of marigold flower extracts on growth of Leishmania – Neama Ali Ahmad
 190. Bilim, Sanat ve Kültürde: Simetri – Muhittin Aygün
 191. Evaluation of the Effects of Stimulus Types over Attention Based on Hjorth Parameters with Electroencephalography – Turgay Batbat, Ayşegül Güven, Nazan Dolu
 192. Tarihsel Süreçte Foça’da Kentsel Gelişim – Burcu Taşcı, Eti Akyüz Levi
 193. Görüntüsel Ses & Sessel Görüntü Kriptografisi – Enver Özdemir, Tuğkan Şengül
 194. Yabancılaştırma Faaliyeti olarak Karanlık Turizm – Sadık Çalışkan, Fatih Öztürk, Musa Özdemir
 195. Etkili Bir Lobicilik Örneği: Amerikan Silah Lobisi – Sadık Çalışkan, Fatih Öztürk, Musa Özdemir
 196. Determination of the Structural Characterization of a Novel 2-Morpholinoethyl-Substituted Bis-(NHC) Pd(II) Complex and its Ligand – Duygu Barut Celepci
 197. Piyano Dersi Almakta Olan Müzik Öğretmenliği Programi Öğrencilerinin Piyano Dersine İlişkin Metafor Örneklerinin İncelenmesi – Güneş Açıkgöz, Olcay Korkmaz
 198. Kutuplaşmış Sınıfsal Kimlikler; Toz Bezi Filminin Hizmetçileri ve Hanımları – Gülseren Yücel
 199. Time History Analysis of Masonry Tower using Finite Element macro modelling – Ambareesh Kumar, Kumar Pallav
 200. Vişne Çekirdeği İçi Protein Konsantresi ve Hidrolizatlarinin Bileşimi – Ali Cingöz, Metin Yıldırım
 201. Vişne Çekirdeği İçi Proteinlerin Fonksiyonel Özellikleri – Ali Cingöz, Metin Yıldırım
 202. Toplumsal Değişim ve Teknolojik İnovasyonun Tasarım Eğitimindeki Etkileri; Tasarım Eğitiminin Geleceği – Ayşem G. Başar
 203. Physico-Chemical Study of Interactions in a Tangential Microfiltration of Urban Waste Water in Algeria – Benziat Hamza
 204. Helikopter Yaylı Kuartet Eseri Örneklemi Üzerinden K. Stockhausen Müziğine Genel Bir Bakış – Selin Oyan, Hasan Arapgirlioğlu, H. Oğuz Canlı
 205. Konduitli Flotasyon Hücresinde Hava Kabarcıklarının Gözlemlenmesi – Ayça Aytaç, M.C. Tuna
 206. An Aesthetic Perspective for Sintered Products – Fatma Dagci, Nazlı İpek Kul Gül, Niyazi Ugur Kockal
 207. Synthesis and Electropolymerization of New Carbazole Amide Derivative – Fatma Çoban, Rukiye Ayrancı, Metin Ak
 208. Rize İli Kent içi Yeşil Alan Eksikliği ve Alternatif Çözümler – Banu Bekçi, Çiğdem Bogenç, Merve Üçok
 209. Rize Ölçeğinde Fiziksel Engellilere Yönelik Peyzaj Planlama Çalışması – Banu Bekçi, Çiğdem Bogenç, Merve Üçok
 210. Kentsel Peyzajdaki Özel Mülkiyet Alanlarının Kent Estetiğine Katkısı – Banu Bekçi, Çiğdem Bogenç, Merve Üçok
 211. Sosyalleşme Mekânı Olan Kent Parklarında Görsel Kalite Değerlendirmesi, Rize Sahil Parkı Örneği – Banu Bekçi, Çiğdem Bogenç, Merve Üçok
 212. Otel Ortak Alanlarında Kullanılan Engelli Tuvaletlerinin Erişilebilirlik Açısından İrdelenmesi – Anday Türkmen, Emel İşleyen
 213. Gürciyef Metinlerinde Sanat ve Müzik Deneyimi – Hale Birgül Akçakmak
 214. Soliton Solutions for time Fractional Diffusive Predator-prey System – Muhannad Shallal
 215. 1960’larda Türkiye’de popüler kültür içerisinde popüler müziğin oluşumu – Mehmet Serkan Çakır, Damla Yıldız
 216. Astor Piazzolla’nın Tango Müziğinde Kullanılan Keman Teknikleri – Hasan Arapgirlioğlu, Tuna Taşdemir
 217. The Biological Diversity of lichens in Caucasus and their protectiон – Вагиф  Новрузов
 218. The effect of marigold flower extracts on growth of Leishmania – Nema Ali Ahmed
 219. 2002 Yılı Türkiye Genel Seçimlerinde Siyasal Partilerin Propaganda Amaçlı Seçim Müzikleri – Orçun Akgün, Zafer Kılınçer, Derya Karaburun Doğan
 220. Öğrencilerin Sosyal Medya Aracılığıyla,  Edindiği Aktivite Ve Mesleki Becerilerinin Ekonomiye Yansıması Analizi (Hakkâri Üniversitesi Çölemerik MYO Örneği) – Adnan Yoldaş, Hikmet Yaşar
 221. Çömlekçi Kilinin Seramik Sır ve Astar Bünyesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması – Pınar Biçici Çetinkaya
 222. Seramik Sanatında Obvara Pişirim/ Dekor Tekniğinin Araştırılması – Pınar Biçici Çetinkaya
 223. Alışveriş Merkezlerinin İç Mekan Tasarımında Bitkilerin Rolü: Ankara Örneği – İdil Kanter Otçu, Zuhal Dilaver
 224. The Biological Diversity of lichens in Caucasus and their protectiоn – Vagıf Novruzov
 225. Biogas and Electric Power Potential Analysis for Hakkari Region – Erşan Ömer Yüzer, Ali Erduman, Ali Durusu, Erdal Bingöl, Adnan Yoldaş
 226. Anadolu Selçuklu Figürlü Çinilerinin Seramik Eğitimi Açısından Önemi – Hikmet Serdar Mutlu, Eda Demir Tosunoğlu
 227. 16. Yüzyıl İznik Çini Sanatında Lale Motifi – Hikmet Serdar Mutlu, Eda Demir Tosunoğlu
 228. Ranking Generalized Trapezoidal Fuzzy Numbers with Different Left and Right Heights Based on Lexicographical Ordering – Handan Akyar
 229. 6360 Sayılı Bütünşehir Yasası’nın Kent Merkezi İle Kırsal Niteliği Korunacak Mahalle Yerleşimlerinin Entegrasyonuna Etkileri – Buse Şahin
 230. Film Örnekleri Üzerinden; Müziğin, İzleyicide Yarattığı Duygu Değişimi – Selin Oyan, Zafer Kılınçer
 231. Developed a New Search direction in the conjugate gradient algorithms for Unconstrained Optimization – Yoksal Leylani
 232. Working with international distributors: Think globally, act locally – Münir Gökmen
 233. Investigation of The Use of Fly Ash in The Production of Bricks – Fatma Dagci, Nazlı İpek Kul Gül, Niyazi Ugur Kockal
 234. Estimate Hubble Constant by Gravitational Lensing System B1608+656 – Hanan Majid Saleh, Rasha S. Najm
 235. Julia sets via Relaxed Newton’s method – Zainab Weli Murad
 236. İznik Cami Kandilleri – Eda Demir Tosunoğlu, Hikmet Serdar Mutlu
 237. Kütahya Çinilerinde Görülen Kadın Figürleri – Eda Demir Tosunoğlu, Hikmet Serdar Mutlu
 238. Keman Öğretiminde Mikro Öğretim Tekniğinin Öğretme Becerilerine Etkisi – Önder Mustul, Nihan Yağışan
 239. Elazığ (Harput) Halaylarında ‘Müzikal Yapı’ – Zafer Kılınçer, Orçun Akgün, Derya Karaburun Doğan
 240. Assessment of Academicians Burnout Levels in Terms of Different Variables (Graphic Design Department Sample) – Orhan Sevindik, Meral Sezgin Önay
 241. En Sevdiğim Ders Elektronik Org Dersi – Hasan Arapgirlioğlu, Mustafa Kabataş
 242. Müzik Sektörü ve Biz – Hasan Arapgirlioğlu, Mustafa Kabataş
 243. Hough Dönüşüm Yöntemi ile Karnaugh Diyagram Görüntülerinin Analizi – İlker Günay, Mustafa Özsoy
 244. Basit Mantık Devrelerinde Görüntü İşleme Yöntemi ile Çıktı Fonksiyonun Bulunması; PLA örneği – İlker Günay, Mustafa Özsoy
 245. Şiddetli Bir Depremde Göçmemiş Olan Mevcut Betonarme Çerçeveli Yapıların İncelenmesi – M. Zeki Özyurt, Mertcan Öztürk,  Ali Koray Çiçek, Orkhan Radzhabov, Enes Hündürel, Emrullah Sürücü
 246. Barok Dönem Eserlerinde Piyano Tekniklerinin İncelenmesi – Ersan Çiftçi, Olcay Korkmaz
 247. Determination of Diffusion Coefficient and Activation Energy of Fluoroplastic – Abdelghani Lakel
 248. The Connection of Strategic Discourses to the Real World: What We Seek? & What We Write? – Çiğdem Baskıcı, Aslı Şahinkaya, Yavuz Erçil
 249. Exploration of different tomatoe storage methods for production of tomatoe juice – Chingiz Aliyev, Novruz Guliyev, Nariman Orujov, Sevinj Guliyeva
 250. Spatial Analysis of Changes in the Eastern Mediterranean Coastal Dune Systems – Yüksel Ünlükaplan, Hakan Alphan, Mehmet Ali Derse
 251. Mad Honey and Rhododendron L. – Gülay Ecevit Genç
 252. 1,2,4-Triazol İçeren Bileşiklerin İnsan Karbonik Anhidraz I-II izoenzimleri Üzerindeki Etkisinin in vitro İncelenmesi – Yasemin Camadan, Ebru Akkemik, Şule Ceylan, Hasan Özdemir
 253. Horizontal Flight Analysis of VTOL UAV – Mustafa Özsoy, Zafer Doğan, Cem Emeksiz, İlker Günay
 254. Take Off Force Analysis of Quadcopter – Mustafa Özsoy, Cem Emeksiz, Zafer Doğan, İlker Günay
 255. The effect of metformin on spermatogenesis and blood-testis barrier in the ischemia/reperfusion testis model of adolescent rats – Nazlı Ece Güngör Ordueri, E. Erdem, Meriç Karacan, Akın Usta
 256. An Analysis of the Motivation Function of Musical Instrument Groups of Military Music – Ali Esgin, Selin Oyan, Yunus Onat
 257. Documentation of a Historic Building Senirkent Girls’ Institute – M. Elif Çelebi Karakök, Ayşe Betül Gökarslan
 258. New Mandelbrot sets via a four step iterative process – Ahmed Hasan Hameed, Zainab Murad
 259. Molecular Identification of Toxoplasma gondii Using Three Techniques of PCR in Kirkuk City – Sarah Fahrad
 260. Assessment of effect of specimen size on compressive and splitting tensile strengths of concrete mixture – Ali Mardani-Aghabaglou, Sultan Husein Bayqra, Hassane Amidou Ouedraogo, Süleyman Özen, Gökhan Yılmaz
 261. Looking to Competition Projects by the Frame of the Venice Charter in Arthitectural Conservation – Selen Güler, Meryem Elif Çelebi Karakök
 262. Punikalajinin Yeni Zellanda Tavşanlarında Bisfenol A Toksikasyonu Üzerine Koruyucu Etkisi – Mehmet Şükrü Gülay, Özlem Yıldız Gülay
 263. Kültürel Peyzaj Değeri Açısından Kaybolan Bahçeler: Antalya Kaleiçi Örneği – Nilüfer Kart Aktaş, Buket Doktur
 264. Improvement of Beamforming Performance for array antennas by usage of LSM Algorithm – Julian Imami
 265. The Effect of TiO2 nanoparticles on thermal properties of R-32 and CO2 refrigerants – Abdullah Yıldız, Mustafa Ali Ersöz
 266. A Mathematical Model for Optimum İnsulation Thickness in Pipes – Mustafa Ali Ersöz, Abdullah Yıldız
 267. The Importance of Physical Activity in Old Age – Büşra Başpınar, Jiyan Aslan Ceylan, Ayşe Özfer Özçelik
 268. Statistical Modeling and Investigation of Compressive Strength of Silica Fume Concrete – Mehmet Aktan
 269. Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğrencilerinin Sıklıkla Tercih Ettiği ve Saklı Kalmış Yaratıcılık Yöntemleri – Pınar Cartier
 270. Electrochemical treatment of reactive dye solutions in the presence of some clay minerals – Zürriye Gündüz
 271. Copper Recovery From Model Membrane Concentrate By Cementatıon Process – Ece Gönülsüz, Tuğba Sardohan Köseoğlu, Niyazi Erdem Delikanlı, Hasan Köseoğlu
 272. Malatya Türkülerinin Belirli Değişkenler Yönünden İncelenmesi – Hayri Akbudak, Mehmet Akpınar
 273. Symbols, Marking And Angular Measuring Principles In Movement Staff Notation System – Nihal Cömert
 274. Genetiği Değiştirilmiş Besinler Dost mu Düşman mı? – Jiyan Aslan Ceylan, Büşra Başpınar, Ayşe Özfer Özçelik
 275. To What Extent Do Macroeconomic Indicators Influence Albanian Economic Development – Jona Puci, Suzana Guxholli
 276. Investigation on judgment criteria of Illustration Competition at Bologna Children’s Book Fair (Case study, 2014-2015) – Safa Kasaei, Aboutorab Ahmadpanah
 277. Tarımda Kullanılan Pestisit Etiketlerinde Resmedilen Semboller: Piktogramlar – Nigar Yarpuz Bozdoğan, Ali Musa Bozdoğan, Pınar Döner, Cemre Cansın Erol
 278. Personal Programming Method and The Sense of Responsibility in the Pyhsical Education – Nuri Karabulut
 279. The Effects of Total Quality Management Applications on Çölemerik Vocational High School – Hikmet Yaşar, Adnan Yoldaş
 280. Bir Elektrik Dağıtım Şirketi için Eğitim Takip Faaliyetlerinde İyileştirme Süreçleri – Burcu Acar, Mehmet Aktan
 281. DPPH Radical Scavenging Antioxidant Activity of Medicinal Plant Alfalfa (Medicago sativa L.) – Esma Hande Alıcı, Gülnur Arabacı
 282. Ferrous Ion Chelating Antioxidant Activity of Wild Radish (Raphanus raphanistrum L.) Plant Found in Northern Turkey – Esma Hande Alıcı, Gülnur Arabacı
 283. Molecular and Crystal Structural Analysis of Some Complexes with Thiosemicarbazones – Betül Şen Yüksel
 284. Visible and Detectable Colors of Electromagnetic Spectrum – Betül Şen Yüksel
 285. Analysis of Classification Algorithms With Rapidminer – İlhan Uysal, Mehmet Bilen, Sami Ulukuş
 286. Travelling Wave Solution for Time Fractional Drinfeld-Sokolov-Wilson System – Muhannad Shallal
 287. Exam Scheduling Problem at Necmettin Erbakan University – Arafat Koca, Ahmet Reha Botsalı
 288. Study of the effect of various carbon and nitrogen sources on the production of antibiotics by Streptomyces antibioticus – Muhsin Hamad Edham
 289. Ses Üretimi Açısından Keman Çalgısında Köprü Üzerinde Bir Transformasyon Çalışması – Hasan Arapgirlioğlu, Hayri Akbudak, Fatih Mehmet Avcu
 290. Energy Analysis of Photovoltaic/Thermal (Pv/T) System With Different Liquids – Onur Deveci, Rüştü Eke
 291. Investigation of Structural and Near Infrared Properties Of Nd3+ Ion Doped Lead Tantalate Phosphor – Mustafa İlhan, Ramazan Samur
 292. Polifenol Oksidaz Enziminin Bazı Kalkon Türleriyle İnhibisyonu – Cansu Yılmaz, Songül Bayrak, Mine Aksoy, Ö. İrfan Küfrevioğlu
 293. Bir Buzağıda Leptospirosis Olgusu – Özgür Yaşar Çelik
 294. Siirt Bölgesindeki Sığırlarda Fasciola hepatica Seroprevalansının ELISA Yöntemiyle Araştırılması – Burçak Aslan Çelik
 295. 20.yy’da Vurmalı Çalgıların Yeri, Önemi ve Şekillenme Süreci – Hasan Arapgirlioğlu, Veysi Tekin, Damla Yıldız
 296. Levels of Volatile Organic Compounds in a University Building – Sema Yurdakul, Cevdet Doğan, Banu Çetin
 297. Current Antimicrobials for Food Packaging – Derya Alkan, Nilgün Öncül
 298. Gara Garayev’s Piano Works Reflection on Piano Education at His 100th Anniversary of Birth – Derya Alkan, Nilgün Öncül
 299. Foodborne Diseases – Nilgün Öncül, Derya Alkan
 300. Latmos Dağı Kırsal Mirası Bağlamında Narhisar Köyü – Gülendal Cilli
 301. From Environment to Space: Three Surface Three Function – Burcu Bostancı, Bahar Akbulak, Müge Haliloğlu
 302. Effects of Process Parameters on Foam Stability of “Köpük Helva” – Mehmet Güldane, Mahmut Doğan
 303. Effects of Some Hydrocolloids on Dranage Rate of Milk Protein Based Food Foams – Mehmet Güldane, Mahmut Doğan
 304. Determination of Optimum Drying Condition In Terms Of Color and Vitamin C Criteria of Dried Rosa Montana Varity Rosehip Fruit With Dielectric Method – Şükrü Karagül, Muhammed Taşova
 305. Determination of Optimum Drying Condition in Terms of Latest Quality Values of Rosa Montana Dried Rosehip Fruit Driven by Convective Method – Şükrü Karagül, Gazanfer Ergüneş, Muhammed Taşova, Resul Gerçekcioğlu, 
 306. Estimation of Fertility Rates With Linear Regression – İlhan Uysal, Sami Ulukuş, Mehmet Bilen
 307. Electrocoagulation of reactive red 195 dye solutions: Comparison of electrode type – Zürriye Gündüz, Murat Atabey
 308. Urban Intervention Practice: Reinterpretation of Public Space Through Public Art – Deniz Özge Aytaç, Bige Şimsek İlhan
 309. Practicing Volumetric Studies via Stereotomic and Tectonic Works in Basic Design Studio – Deniz Özge Aytaç, Mürşit Sönmez, Bige Şimsek İlhan
 310. An Interdisciplinary Studio Scheme: Coding The Vernacular – A Production Of Contemporary Neighborhood Unit By Inspiring From The Traditional One, Case of Amasya – Bige Şimsek İlhan, Deniz Özge Aytaç
 311. Bir Temel Tasar Pratiği: Çocuk İçin Üretmek – Kütlesel Bir Boşluk Yaratımı ile Oyun Oluğu Tasarımı – Bige Şimsek İlhan, Mürşit Sönmez
 312. Kentsel Bir Boşlukta Özel Bir Etkinlik Odaklı Mekansal Kurgular – [Stüdyo 05 |17- 18] Final Modülü – Mürşit Sönmez, Bige Şimsek İlhan, Deniz Özge Aytaç
 313. Bağlamsal Bir İzlence: Işık ve Gölge ile Sahne Yaratımı – Bir Atölye Pratiği – Mürşit Sönmez, Bige Şimsek İlhan, Deniz Özge Aytaç
 314. Determination of Coven Extract and Whey Protein Concentrate Ratio in Sugary Model System – Mehmet Güldane, Mahmut Doğan
 315. The Effects of Egg White and Whey Protein Concentrate on Foam Stability – Mehmet Güldane, Mahmut Doğan
 316. Improvement of Wounds in Potato Fruits During Harvesting by Climatic Condition Condition – Şükrü Karagül, Muhammed Taşova
 317. Effect of permeability reducing admixture on some fresh properties of cement paste containing high range water reducing admixture – Ali Mardani-Aghabaglou, Ali Nematzadeh, Süleyman Özen, Kambiz Ramyar, Gökhan Yılmaz
 318. Müzik Dinleme Alışkanlığının Kazandırılmasında Programlı Müziğin Etkilerinin İncelenmesi – Sezgin Suna
 319. APCVD synthesis of tin oxide thin films structural and spectroscopic characterization – H. Ould Arab, A. Boumeddiene, A. Ouagued
 320. Hedonism in the Context of Art Consumer – İsa Eliri, Nurhan Çamöz Açıkbaş
 321. Subklinik Mastitisli Koyunlarda Gsh, Seruloplazmin, A Vitamini, C Vitamini ve E Vitamini Düzeylerinin Araştırlıması – Semih Yaşar, Barış Ertunç, Nihat Mert, Handan Mert
 322. Tip 1 Diyabette Fiziksel Aktivite ve Beslenme – Seda Önal, Aslı Uçar
 323. Mikrodenetleyici Sistemleri İle Konut İçerisinde Etkileşimli Mekan Tasarımı Çözümleri – Sencer Özdemir
 324. Improvement the Solution of the System of Nonlinear Volterra Integral Equations using Hermite Interpolation – Borhan Jumaa
 325. Forecasting the Power Generated by Solar Panels in the region of Konya, Turkey – Cankat Yavuz, Ahmet Reha Botsalı
 326. CRM & Operational Forecasting with Data Mining in FMCG Online Delivery – Ulaş Akküçük
 327. Microstructure And Mechanical Properties of High Velocity Oxygen Fuel (HVOF) Sprayed Copper Powder Coating On Welding Regions Of Aluminum Alloy AA5754 Welded Plates With The Friction Stir Spot Welding Process – Hasan Kaya, Ş. Hakan Atapek, Ramazan Samur, Mehmet Uçar
 328. Sürdürülebilir Okul Perspektifinde Katılımcı Yaklaşım: Çalışma Süreçleri ve Yöntemler – B. Ece Şahin
 329. A preconditioned unconstrained optimization method for training multilayer Feed-forward neural network – Khalil Abbo
 330. Parameterized Three-Term Conjugate Gradient Method – Khalil Abbo
 331. Teachers’ Evaluation of Professional Development – Deniz Şahintaş
 332. Thematic Variety of the Ramiz Mirishli’s songs – Hicran Hajizade
 333. An archeometrical investigation of the pigments in the wall paintings at the post-Byzantine churches in Cappadocia – Cem Gök, Evin Caner, Yusuf Özcan, Bengin Bilici
 334. Otizm Spektrum Bozukluğunun Tedavisinde Kurkuminin Yeri – Seda Önal, Aslı Uçar
 335. Pattern and factors associated with Intention to quit tobacco use in a rural community of South Eastern Nigeria – Uzochukwu Ofonakara, O.O. Odukoya, T. Kotey
 336. Effect of Monomer Ratio on the Properties of Polyaniline/Poly (3,4, ethylene dioxythiophene) (PANI/PEDOT) Copolymer – Abdulkerim Yıldız, Songül Şen Gürsoy
 337. A New Biosensor for Glucose Determination Prepared from Glucose Oxidase Immobilized in Polyaniline/Poly (3,4, ethylene dioxythiophene) (PANI/PEDOT) Copolymer Film – Songül Şen Gürsoy, Abdulkerim Yıldız
 338. Investigation of Drougs in Copper and Alloys Works – Evin Caner, Cem Gök, Bilge Alp Güney, Ahmet Sansar
 339. Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında Sürdürülebilir Yapılar ve Proje Yönetimi – İlknur Akıner, Gizem Ercivan
 340. Bina Yaşam Döngüsü Sürecinde Optimum Enerji ve Maliyet Etkin Bir Yaklaşım: Antalya Örneği – İlknur Akıner, Bekir Türkdoğan
 341. Yer İçi S-Dalga Hız Yapısının Yatay/Düşey Spektral Eğrilerinin Ters Çözümü İle Belirlenmesi : Aliağa/İzmir Örneği – Özkan Cevdet Özdağ, Metehan Uluğtekin, Tolga Gönenç
 342. İzmir ve Kuzeyinin Tektonik Elemanlarının ve Kabuk Yapısının İncelenmesi – Metehan Uluğtekin, Tolga Gönenç
 343. Türkiye’den Azerbaycan’a 40 Yıllık Kültür Alışverişinin Teşekkürü: “Ortak Miras” – Nihal Cömert, Salim Sınar
 344. Konservatuarların Türk Halk Oyunları Bölümlerinde Ritim Bilgisi Eğitimi Sorunları ve Çözüm Önerileri – Emir Cenk Aydın
 345. Türkiye’de Akademik Halk Dansları Eğitiminde Kurumsallaşma – Nihal Cömert, Emir Cenk Aydın
 346. Türkiye’ de Profesyonel Dans Topluluklarında Azerbaycan Halk Danslarının Temsili – Salim Sınar
 347. Development of AChE Biosensor for the Determination of Carbaryl in Tap Water: A Cyclic Voltammetric Study – Gözde Özbaş, Songül Şen Gürsoy
 348. Comparation of Chemically and Electrochemically Synthesized Poly (3,4-Ethylenedioxypyrrole)/Polypyrrole (PEDOP/ PPy) Copolymers – Hamdi Tekelioğlu, Songül Şen Gürsoy
 349. Synthesis of Benzofuranylglyoxime and Its Some Metal Complexes – Duygu Aydın, İbrahim Karataş
 350. Siirt Yöresindeki Sığırlarda Tespit Edilen Bit Türleri – Ali Bilgin Yılmaz, Burçak Aslan Çelik, Özlem Orunç Kılınç
 351. Parametric sensitivity and vibration analysis of stiffened plates incorporating finite strip method and neural networks – Mehmet Tolga Göğüş, Mustafa Özakça, Abdulkadir Çevik
 352. Free vibration analysis of frame elements based on Mindlin-Reissner model – Mehmet Tolga Göğüş, Mustafa Özakça
 353. Investigation of art items and plastic objects wih the perspective of phenomenology: The case of Bolu – Eylem Akgül Yalçın, Pınar Ayrancı
 354. Changement and Development in Academic Classic Ballet Training in Turkey – Ayşin Kabalak
 355. The Necessity of Ballet Training in Professional Folk Dance Performances – Ayşin Kabalak, Salim Sınar
 356. The application of pendulum swing movements for artistic work with gifted students – Youngcook Jun
 357. Milli Müzik Aletlerinin Sanatsal-Yaratıcılık ve Eğitim Sorunları – Hanım Aliyeva
 358. A Study to Determine the Relationship Between Level of Participation in Recreational Activities, Emotional Intelligence, and Academic Achievement of University Students – Halise Dilek Sevin, Ebru Karapinar, Ali Yayli
 359. Tıp ve Sanatın Birlikteliği: Medikal İllüstrasyon – Kader Sürmeli
 360. Polonya Afiş Ekolünde Sürrealist Yaklaşım: Franciszek Starowieyski Örneği – Kader Sürmeli
 361. Evaluation of Carbon Mineralization Comparatively in Soils of Arbutus andrachne L. and Cupressus sempervirens L. Growing on Different Altitudes – Hüsniye Aka Sağlıker, İlay Çevik
 362. The Effect on Soil Carbon Mineralization of Different Doses of Glyphosate-Amin Salt Used in Orange Cultivation – Hüsniye Aka Sağlıker, Gülden Kuyluk Gül

ACCEPTED EXHIBITIONS

 1. Exhibition _1 – Biomorfic 2 – Nevin Engin
 2. Exhibition _2 – Emine Bekişoğlu
 3. Exhibition _3 – Crust – Neslihan Öpöz
 4. Exhibition _4 – Dialectical – Selahattin Doğan
 5. Exhibition _5 – Bedriye Gözgör
 6. Exhibition _6 – A Concept Design of Café-Bar Inspired from Peacock Feather – Latif Gürkan Kaya, Cengiz Yücedağ, Hüseyin Samet Aşıkkutlu, Hale Çokyiğit
 7. Exhibition _7 – Pınar Biçici Çetinkaya
 8. Exhibition _8 – Pınar Biçici Çetinkaya
 9. Exhibition _9 – Ömer Lütfü Çorbacı, Türker Oğuztürk, Feyzanur Soyyiğit
 10. Exhibition _10 – Deryanur Dinçer, Türker Oğuztürk
 11. Exhibition _11 – Soner Şanlı
 12. Exhibition _12 – Banu Bekçi, Çiğdem Bogenç, Merve Üçok
 13. Exhibition _13 – Banu Bekçi, Çiğdem Bogenç, Merve Üçok
 14. Exhibition _14 – Eda Demir Tosunoğlu
 15. Exhibition _15 – Eda Demir Tosunoğlu
 16. Exhibition _16 – A Collaborative Design Experience: Creating An Imaginative Volume In A Virtual Cube [For Child Use] –Snapshots From Selected Works – Bige Şimsek İlhan, Deniz Özge Aytaç, Mürşit Sönmez
 17. Exhibition _17 – Rhus coriaria –  İdil Kanter Otçu
 18. Exhibition _18 – Yaprak çalışmaları –  İdil Kanter Otçu
 19. Exhibition _19 – Faust Oyunundan Sahne I – Ahmet Uzuner
 20. Exhibition _20 – Faust Oyunundan Sahne II – Ahmet Uzuner

ACCEPTED PERFORMANCES

 1.  Performance_1_Group Deva (Göksel Baktagir’s Pieces Concert) – Mehmet Zeki Giray, Abdullah Kadir Özaydın, Emre Akgün, Emre Kuzulugil, Feyzi Berat   Kaplan, Serkan Çakır
 2.  Performance_2_Group Ahenk (Instrumental Master Pieces Concert) – Abdullah Kadir Özaydın, Soner Okan, Emre Akgün, Emre Kuzulugil, Zeki Giray
 3.  Performance_3_Duo Concert – Çiğdem Aladağ (Soprano), Koray Çal  (Piano)
 4.  Performance _4_Turkish Music – Emre Kuzulugil, Feyzi Berat Kaplan, Abdullah Kadir Özaydın, Mehmet Zeki Giray, Emre Akgün
 5.  Performance _5_Classical Turkish Music Concert – Emre Akgün, Abdullah Kadir Özaydın, Soner Okan, Orçun Akgün, Emre Kuzulugil, Mehmet Zeki Giray
 6.  Performance _6_Duo Concert –Tuna Taşdemir (Violin), Olcay Korkmaz (Piano)
 7.  Performance_7_Nazende Trio – Hasan Arapgirlioğlu (Cello), Selin Oyan (Flute), Hasan Oğuz Canlı (Piano)
 8.  Performance_8_Tofiq Quliyev’s Songs – Alper Şakalar (Tenor), Arzu Mustafayeva (Piano)
 9. Performance_9_Trio Concert – Natalie Kırca (Viola), Hasan Arapgirlioğlu (Cello),  Zlata Fon Engel (Harp)
 10. Performance_10_Performing a Korean hooded crane situated in Suncheon wetland – Youngcook Jun
 11. Performance_11_Aşık Veysel Türküleri – Bekir Tanyeri, Ersin Turhal, İdris Çakıroğlu